06-ham-Thu-Thiem.jpg

Mô tả

Hầm Thủ Thiêm 

Đường hầm sông Sài Gòn là công trình hầm dìm đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam bao gồm : đường dẫn, hầm vượt sông (hầm hở, hầm lấp, hầm dìm) và trang bị các hệ thống thiết bị hiện đại với độ tin cậy và chính xác cao phục vụ công tác vận hành đảm bảo an toàn giao thông qua hầm. Hầm được xây dựng nhằm phục vụ giao thông trên tuyến Đại lộ Đông – Tây nối Quận 2 và Quận 1.

Công trình được thiết kế với thời gian phục vụ là 100 năm, tổng chiều dài toàn công trình là 1490 mét