20140623110028-samsung-1.jpg

Mô tả

Samsung Thái Nguyên 

Tổng diện tích phục vụ dự án Nhà máy điện tử Samsung Thái nguyên là 150 ha, vốn đầu tư khoảng 3 tỷ USD, nhà máy điện tử Samsung Thái Nguyên được đánh giá là dự án đầu tư có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sau đúng 12 tháng thi công, cũng là mục tiêu cam kết ban đầu, ngày 10/3 năm 2014 dự án đã chính thức hoàn thành và đi vào chạy thử.